donderdag 1 juni 2023

De Avatar

'avatar, Sanskrit avatāra ("descent"), in Hinduism, the incarnation of a deity in human or animal form to counteract some particular evil in the world.'
(...)
'Whenever there is a decline of righteousness [dharma] and rise of unrighteousness then I send forth Myself. For the protection of the good, for the destruction of the wicked, and for the establishment of righteousness, I come into being from age to age.'
Bron: https://www.britannica.com/topic/avatar-Hinduism

Tat Tvam Asi


Tat Twam Asi:

Ik ben God.
Dus er is geen God dan ik.
Ik ben hier en nu.
Iedereen is hier en nu.
We zijn wat we waarnemen, er is geen dualiteit.
Ik zie enkel het zelf en geen zelven.
Ik zie wel de onwetendheid bij mensen.
Er zijn vele mensen maar een zelf.
Ik ben is mijn realiteit, werkelijkheid.
God is hier.
Ik ben hier.
Er is geen verschil.
Zoeken naar God kan niet.

Verklaringen van het begrip:
‘Tat twam asi
(Sanskr.) = „dat zijt gij”, kernachtige samenvatting van de leer der ➝ Oepanisjaden, dat de mensch één is met wereld en Brahman.’ (Bron: Katholieke Encyclopaedie)
‘tat tvam asi , (Sanskriet: "jij bent dat") in het hindoeïsme , de beroemde uitdrukking van de relatie tussen het individu en het Absolute.’ (Bron: Britannica)Samen lekker hardlopen in de natuur

 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

dinsdag 30 mei 2023

Bijeenkomen in zelfkennis

Wat is Radicale Zelfkennis?
Waarbij geen geloof aan te pas komt, geen aannames gelden en/of iemands autoriteit.
Radicale zelfkennis kan niet zonder twijfel, dat je oprecht in staat bent aan je eigen visie te twijfelen.
Dat je rechtsreeks ziet wie of wat je bent.
We kunnen door dialoog elkaar bevragen en helpen eerder onze blinde vlekken te onderkennen!
Jezelf ‘verdedigen’ heeft geen zin als je de Waarheid niet kent, niet ziet. Stel je liever open op.

De Waarheid zou wel eens fases kunnen kennen, niet dat je meerdere waarheden hebt maar zoiets als een blinde die voor het eerst een olifant aanraakt en daarbij nog nooit iets vernomen heeft over dit beest! Hij kan de slurf als eerste aanraken of de oren of de staart of de poten of… De blinde zal zijn eigen schepping, verhaal dan hebben: aan de ene kant waar en aan de andere kant niet. Een ziener daarentegen ziet meteen alles, het geheel.

Goed, welkom op deze bijeenkomst in Bloemendaal over Radicale Zelfkennis, op zondag 25 juni ‘23.
Aanmelding via: https://mensvaninzicht.blogspot.com/p/agenda.html


maandag 29 mei 2023

De zin en onzin van gedachten

Zonder gedachten wordt hier niet geschreven.
Zonder een bepaalde gedachte als alarmbelletje, vergeten we misschien het gas alsnog uit te zetten.
En gedachten kunnen je hoop geven, gunstig stemmen.
Maar ze kunnen ook heel misleidend zijn, vervelend en destructief.
Ook al komen en gaan gedachten toch vertellen ze hun verhaal over jou als persoon, hier op dit moment.
Gedachten lijken op slechte of goede ouders. Ouders die ons steeds vernederen of juist met respect en liefdevol benaderen.
Gedachten lijken ook op engelen van God of de duivel.
Aan de ene kant ben je beslist niet je gedachten. Zoals tijdens een droomloze slaap!
Maar als je droomt en denkt zijn er gedachten.
Je kunt wel beweren, evangeliseren dat je niet je gedachten bent.
Je kunt ook beweren dat je niet je hond bent maar hij kan zijn behoefte doen in je kamer, met alle gevolgen van dien. 
Je kunt steeds zeggen dat je je hond niet bent maar wat helpt je dat als je kamer gevuld is met stront?
Wat helpt is om de feiten te zien: daar is een hond die zijn behoefte doet in je kamer.
En wat maakt het nu uit dat je deze hond nu wel of niet bent?
Ik bied geen weerstand aan het tijdelijke. Voor mij verschillen het eeuwige en het tijdelijke in werkelijkheid niet van elkaar. God buigt zich over zijn schepping, zogezegd! ;) 
Slechte gedachten zijn vooral het product van een innerlijk conflict. En dat conflict kun je beëindigen.


Foto - Pixabay.com


zaterdag 27 mei 2023

Ervaar!

Zeg me niet dat je sterfelijk bent
Zeg me niet dat je onsterfelijk bent
Maar... ervaar!

vrijdag 26 mei 2023

Er is maar een zelf

Er is maar een zelf.
En dat ben jij.
Dus geen zelf ergens nog verborgen, in lagere of hogere sferen.
Als je niet de persoon bent maar wel de waarnemer (van de persoon) heb je twee zelven. Je kunt dan wel gaan beweren dat het ene het ware zelf is en het andere niet maar je blijft toch lekker zitten met twee zelven.
Maar als je de persoon bent en de waarnemer van de persoon en ze zijn een en hetzelfde (de waarnemer is het waargenomene/bewustzijn is zijn inhoud)), dan is ik simpelweg alleen ik en is er ook geen sprake van een innerlijk conflict meer: ik en mezelf. Ik en mijn denken. Etc.
Je bent er al.
Verzet je daar niet tegen, ook niet op een filosofische manier.
‘Op de plaats rust!.’
Ik ben.

Foto - Pixabay.com


De Avatar

'avatar, Sanskrit avatāra ("descent"), in Hinduism, the incarnation of a deity in human or animal form to counteract some part...