maandag 31 oktober 2022

De dans van Shiva - Gedicht

Ik-Ben Shiva

Mijn dans kent geen begin en einde. Waar andere wezens lopen dans ik. Het leven is immers Leela (goddelijk spel). Mensen denken mij te kennen wanneer ik verschijn maar het denken kan mij niet bevatten, omvatten, analyseren. Omdat bewustzijn namelijk geen product is van het menselijk denken maar gelijk staat aan liefde zelf. Liefde is de poort tot mij, wat en wie ik ben. Mijn komst in de mens, is als het zaad van een machtige grote boom, eentje die 500 meter hoog kan worden en duizend jaar oud. Ook ben ik de volmaakte lotus op het water in het licht van de zon. Ondanks dat ik vanuit de modder kom, ligt mijn bloem net boven het water! Ik word niet gekend door het denken maar door direct gewaarzijn. Want ik ben tijdloos. Het menselijk denken is onderworpen aan materie en tijd, is materie en tijd.

Ik ben de enige ware spirituele, goddelijke leraar. Want mijn dans is niet beperkt. Ik dans door alles heen: dood, ziekte, geboorte, huwelijk, armoede, rijkdom, macht, verval,... Wie mij werkelijk kent, zal niet sterven met het lichaam. Wie mij werkelijk kent is mij namelijk geheel toegewijd, mijn toegewijde. Ik overtref de dood. Ik-Ben niet van deze wereld.

Omdat ik niet van deze wereld ben, worden mensen misleid door de vorm waar ik in neerdaal. Uiterlijk lijk ik op een ieder. Maar IN werkelijk niet, ben ik simpelweg goddelijk. Begrijp dat ik voorbij iedere vorm ga. Ik ben onbeperkt. Ik ben de goddelijke danser.

Mijn wijsheid ben ikzelf, dat wat ik ben is tevens mijn boodschap, nietwaar? Dans, vrees niet voor het leven van alledag. Ik dans op huwelijken en begrafenissen. Bij geboorte en dood. Bij succes en tegenslag. Ik-Ben immers Ik-Ben!’

(Bron: Rollercoaster van Verlichting. Spirituele autobiografie & Praktijk)


zaterdag 29 oktober 2022

Interview over de Mens van Inzicht


Een interview met Nathan door Chandra over de mens van inzicht.
‘Wie is de mens van inzicht?’


Zelfkennis & Bhagavad Gita

'De Bhagavad Gītā (letterlijk Lied van de Heer)
vormt een onderdeel (Bhishma Parva 23-40)
van het zeer omvangrijke epische gedicht de Mahābhārata
(letterlijk Groot India), een boek toegeschreven aan de wijze Vyasa.' – WikipediA.


vrijdag 28 oktober 2022

Wat is Zelfkennis?


Gaat zelfkennis over onze gedachten en gedrag,
zoals de semi-wetenschap, psychologie, zegt?
Waarom zegt Jezus? ‘Hij die alles kent behalve zichzelf, mist alles.’
Waarom zei de Boeddha, dat er geen sprake is van een zelf?
https://www.youtube.com/@zelfkennis

donderdag 27 oktober 2022

Wie is Krishnamurti?

“J. Krishnamurti (1895-1986) heeft bijna 65 jaar lang gesproken voor en met mensen in alle werelddelen. Hoewel hij sprak over inzicht en meditatie, bracht hij geen nieuw geloof, geen nieuwe filosofie.” – Bron: https://www.krishnamurti.nl/over-krishnamurti/wie-is-krishnamurti

Het Helen van Jezelf


Genees jezelf, er is altijd hoop. Laat jezelf niet in een bepaald hokje stoppen! Ergens ligt die sleutel van zelf-heling op je te wachten. Zet de eerste stap: geloof of overweeg dat er nog hoop voor je ziekte of ongeluk bestaat. Leg daarbij niet de lat te hoog! Doe wat voor de hand ligt. En zoek daarnaast ook naar een bepaalde weg, techniek, methode, medicijn dat bekend staat te werken voor jouw hulpvraag. Maar kijk uit dat je niet in een sekte komt en/of al je geld uit je zak wordt geklopt.

woensdag 26 oktober 2022

Kunst van Zelfobservatie 1 t/m 7


'Wees een licht voor jezelf.'

Geheimenis van Christus

Een eeuwenoud bijbels mysterie uiteindelijk onthuld?!De Struikelende Kerk

De kerk struikelt met de verafgoding van Jezus en zijn teken uitroepen van lijden!
Zie voor jezelf:
Johannes 10:22-42 en Matheus 24:30.


Wat is Advaita?

Advaita, waar hebben we het dan over?
Het Sanskriet begrip betekent simpelweg niet-twee.
Maar dat zegt dan nog niet veel, toch?
Advaita is een verwijzing naar de eenheid van atman en Brahman,
zoals Jezus zei: ‘Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.’
En om deze woorden kreeg hij de doodstraf!...
Nu leven we in het Westen in een vrij veilige wereld van communicatie, nietwaar?
Maar dan nog!... Ben jij God zelf?

De Hara

Hara is het Japanse begrip voor buik.
In je hoofd zitten en in je buik zitten.

Kijken naar jezelf

Kijk jij wel echt naar jezelf? En als je dat doet, doe je dat dan vanuit een bepaald standpunt of is er enkel sprake van ongeconditioneerd gewaarzijn? En als je bij dat laatst genoemde vastloopt, wat dan?

dinsdag 25 oktober 2022

Het is niet wat je bent

Je bent niet de donkere wolk in je leven.
Maar besef je je dat werkelijk?

Naga Meditatie in ons dagelijks leven


Het lichaam staat centraal, is de anker bij NM.
Ook staat daarbij de spontaniteit van het moment centraal en geen bepaald patroon.
Wat komt nu spontaan het eerste zintuiglijk bij je binnen? En dan? En dan?...
Laat daarbij de waarnemer het waargenomene zijn. Dat’s alles.

maandag 24 oktober 2022

Naga Meditatie


Het trainen van je zintuiglijk bewustzijn.
Brengt de geest tot rust en creeert een innerlijke ruimte,
het zogenaamde keuzeloos gewaarzijn.

Stilte in je Leven

Wanneer onze geest volledig tot rust komt!...
Stilte is namelijk niet een of andere gedachte.

Dronken van God

 

Ooit God ontmoet. Ooit door Hem aangeraakt?

Godrealisatie


Bestaat er zoiets als Godrealisatie en wat wordt er dan gerealiseerd?

De Boom van Vrede

We kunnen ergens in geloven of niet. We kunnen man zijn of niet. We kunnen rijk zijn of niet. We kunnen geleerd zijn of niet. We kunnen bekend zijn of niet. We kunnen rechtvaardig zijn of niet. Etc. Allemaal verschillen die ons waarschijnlijk niet echt positief weten te verbinden met elkaar, nietwaar? Maar deze boom kan ons allen verbinden en vrede schenken. Waarom?...

Online 1 t/m 3 Naga Meditatie

Online Cursus
Trainen van Zintuiglijk Gewaarzijn:

Trainingsles 1/3
Bij het trainen van het zintuiglijk gewaarzijn, staat het lichaam centraal. Als een rots in de branding. Voel wat je voelt, zie wat je ziet, hoor wat je hoort, proef wat je proeft en ruik wat je ruikt. Laat daarbij de waarnemer het waargenomene zijn. Zeg dus niet tegen jezelf: Ik weet dat ik proef, ik weet dat ik voel… maar geef je daarentegen 100% over aan het voelen, proeven, e.d.. Alleen op die manier overstijg je direct alle grillen van de geest, zonder deze daarbij te veroordelen! Ook is het hier belangrijk te begrijpen, dat er geen sprake is van een bepaald patroon dat je behoort te volgen. Bijvoorbeeld: dat je als eerste naar je ademhaling gaat of naar het puntje van je neus! Nee, ervaar simpelweg spontaan wat het eerste bij je binnenkomt, en dan… en dan… en dan.. Geef je hier volledig aan over! (PS Dit alles kun je zittende doen, liggende, lopende. Altijd.)

Trainingsles 2/3
Een signaal om de training direct op te pakken is geestelijk lijden. Ga dan direct naar wat je hier en nu - al - spontaan ervaart. Het maakt nimmer uit welk ‘verhaal’ van een zintuig het eerste bij je binnenkomt! Misschien hoor je en zie je een mus tjilpen of voel je als eerste je zitvlak, et cetera. Geef je volledig over aan deze golf van zintuiglijk ervaren. De geest zal dan moeten verdwijnen. Vorm nimmer een centrum tegenover dit ervaren maar ervaar volledig! Er is dan niemand die ervaart. De waarnemer en het waargenomene zijn dan een.

Trainingsles 3/3
Ik vraag je niet iets te ervaren, wat er niet is. Ik vraag je geen bepaalde ervaring te creëren! Ook is het beslist niet de bedoeling dat je een bepaald patroon volgt, bij het zintuiglijk ervaren. Het gaat om die ervaring, die geheel spontaan het eerste bij je binnenkomt. Het maakt dus niet uit, welk zintuig als eerste aan het woord is (reageert). En welke ervaring daarop dan weer zal volgen, et cetera. Het lichaam zal op deze manier een poort blijken te zijn naar een geheel nieuw innerlijk leven. Met andere woorden: ervaar wat je ervaart. Voel wat je voelt, hoor wat je hoort, zie wat je ziet,... Wees hierin niet afstandelijk maar laat de waarnemer het waargenomene zijn! Hierdoor zal de geest niet zijn programma kunnen doen: van wat het heeft en niet wil hebben. Wat je niet hebt en wel wil hebben. Je geest is gewend de hele dag zijn eigen staart na te jagen. En de teleurstelling daarbij geeft de ervaring van geestelijke pijn, nietwaar? 35 Bij deze training (praktijk) wordt deze geest niet geoordeeld maar simpelweg direct overstegen! Dat is alles. Daarbij zal dan steeds meer of direct gewaarzijn zelf worden ervaren, zonder poespas!

Weetjes
- Naga Meditatie (trainen van…) ontstond in de periode 2017 - 2021!
- Bij deze meditatievorm speelt geloof of ongeloof geen rol.
- In een bepaalde houding zitten, speelt geen rol.
- De zintuigen worden niet ergens op gefocust als oefening.
- Hier en nu, daar waar je bent, kun je je zintuiglijk bewustzijn trainen.
- Puur bewustzijn heeft geen oordeel over ons, over onze gedachten, gevoelens en fysiek.

vrijdag 21 oktober 2022

Het Trainen van Zintuiglijk Gewaarzijn

Vraag: Wat is Naga Meditatie?
Antwoord: Het trainen van je zintuiglijk gewaarzijn: je ontkent – zintuigelijk – niet wat je hoort en ziet en dergelijke. Je hoort wat je hoort en ziet wat je ziet, daarbij is dan de waarnemer het waargenomene. Dus, niet op een afstandje bijvoorbeeld horen… Maar je bent wat je hoort.
Vraag: Waar komt deze vorm van meditatie vandaan?
Antwoord: Uit mijn eigen koker, zogezegd. Naga Meditatie ontwikkelde zich geheel spontaan in de periode 2017 – 2021.
Vraag: Lijkt het niet erg veel op zen en/of mindfulness?
Antwoord: Bij zen speelt de lichaamshouding en de ademhaling een belangrijke, centrale rol. En bij mindfulness vaak het patroon van hoofd naar voeten werken met je aandacht! Echter bij NM heeft noch de houding, ademhaling of een bepaald patroon een centrale rol.
Vraag: Wat staat dan wel centraal bij NM?
Antwoord: Wat je geheel spontaan hier en nu zintuiglijk ervaart. Wat komt nu het eerste bij je binnen?
Vraag: Gaat het om een nieuwe ervaring?
Antwoord: Nee, maar om wat je eigelijk al reeds ervaart, daar waar je bent. Voel wat je voelt, zie wat je ziet,…
Vraag: Wat is het doel van Naga Meditatie?
Antwoord: Keuzeloos gewaarzijn. Eigenlijk ben je er al: gewaarzijn is reeds het geval maar verdient ook volledige onderkenning! Zeggen dat je keuzeloos gewaarzijn bent is niet voldoende, je komt daarbij dan heel makkelijk in je hoofd terecht. NM zorgt er dan voor dat je dat bij jezelf ziet, zodat er weer meer ruimte komt binnen geest en lichaam, anders blijf je in je hoofd en is keuzeloos gewaarzijn slechts een idee.

De Innerlijke Leraar

We zijn onszelf pas echt tot leraar, als we onszelf niet langer veroordelen.
Het kan zijn dat een uiterlijke leraar jou daaraan dient te herinneren.

woensdag 19 oktober 2022

De Mens van Inzicht

De mens van inzicht is gekomen tot ultieme inzicht: dat de Waarheid (‘God’) niet van deze wereld is maar wel de hoogste werkelijkheid. En dat onze bodymind slechts een illusie is. Zoals de Boeddha omschreef met de woorden: anatman. En de Christus met: Niet mijn wil maar Uw wil.

Woorden van Healing


We kunnen alles met liefde bezien. Of onszelf en anderen eeuwig blijven veroordelen, nietwaar?

De Leraar

 

We zijn onszelf pas echt tot leraar, als we onszelf niet langer veroordelen. Het kan zijn dat een uiterlijke leraar jou daaraan dient te herinneren.

God is geen innerlijke vonk

Het is een bepaald concept, denkbeeld, geloof te denken dat God in jou en ieder ander is. Zoals de zon ook geen innerlijke vonk is. Ook al k...