woensdag 2 november 2022

Boeddha, Krishnamurti en Naga Meditatie

Boeddha (ca. 450 v.Chr. tot ca. 370 v.Chr. in India) had volgelingen en predikte een weg. Maar wilde eerst niet aan zijn boodschap van verlichting beginnen, omdat toch niemand hem zou begrijpen.
Krishnamurti (1895 India – 1986 Amerika) had geen volgelingen en verkondigde geen methode. Maar begon wel met zijn boodschap als er maar mensen waren die naar hem wilde luisteren. Echter… bij het einde van zijn leven zei hij: ‘Niemand heeft mij begrepen.’
Beide leraren zeiden: ‘Wees een licht voor jezelf.’
K vergeleek zichzelf vaak met de Boeddha en zei dat ie hetzelfde verkondigde. Ook had hij een duidelijke band met de Boeddha maar beschouwde zichzelf geen volgeling van hem.
Heel veel mensen voelden zich aangetrokken tot Jiddu Krishnamurti maar werden intellectuele volgelingen van hem. Toch bleken ze niet de verlichting die hij verkondigde te bereiken, terwijl de Boeddha dat probleem niet had. Hij had meteen in het begin, bij zijn eerste openbare preek, al vijf volgelingen (asceten) die ontwaakten, net als hijzelf.
Krishnamurti werd vooral bekende door het opheffen van de Orde van de Ster in het Oosten in het jaar 1929, te Ommen, Nederland. Hij zei: ‘De Waarheid is een land zonder paden.’ Hij wilde geen circus van zogenaamde ingewijden om zichzelf heen.
Toen de Boeddha stierf zei hij: Ik laat geen opvolger na, de leer is de opvolger. En dat zei Krishnamurti ook bij zijn heengaan. Hij liet geen vertegenwoordiger na!
Je dient dus aan de leringen genoeg te hebben.
Maar ik heb enkel mensen ontmoet die tegen Krishnamurti opkijken en zichzelf geestelijk betuttelen. Of behoorlijk intellectueel vastzitten in bepaalde leringen van K.
Miste K zijn doel? Faalde Krishnamurti?
Naga Meditatie is geen nieuwe ervaring of nieuwe conditionering. Maar helpt de zoeker van verlichting een handje wanneer deze vastzit in zijn denken.
Want zij die beweren de boodschap van keuzeloos gewaarzijn te hebben begrepen, komen te makkelijk terecht in het denken. Dan denk je enkel keuzeloos gewaar te zijn.
Naga Meditatie vraagt geen nieuw geloof. Geloof of ongeloof spelen geen rol.
Door je rechtsreeks te richten op het lichaam, wat de zintuigen hier en nu aangeven, zul je je eigen geest direct overstijgen. Je eigen geest hoef je dus niet te oordelen. Je verlegt simpelweg direct je aandacht naar je lichaam: voelen wat je voelt, zien wat je ziet, horen wat je hoort, ruiken wat je ruikt en proeven wat je proeft. Daarbij is dan de waarnemer het waargenomene. Wat komt nu het allereerste zintuiglijk bij je binnen, daarbij volg je dan geen bepaald patroon. Ook staat daarbij niet de ademhaling centraal. Misschien hoor je iets (wees dat horen). Vervolgens kriebelt er iets aan je neus (wees dat gekriebel). Et cetera. Geef je over aan je zintuigen. Het maakt dan niet uit of je loopt, zit of ligt.
Achteraf zul je bemerken hoe jouw geest tot rust kwam. En dat er spontaan ruimte komt in je geestelijke en lichamelijke leven. Noem dat keuzeloos gewaarzijn. Het klopt… dat je dit gewaarzijn rechtstreeks hier en nu meteen kunt realiseren. Maar het kan zijn, dat je vervolgens vastloopt in je eigen geest en jouw leven en boodschap enkel iets intellectueels wordt.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Spiritualiteit en seks