vrijdag 24 februari 2023

Het zaad van de Avatar

Zal het zaad van God in de mens tot bloei komen, zoals het zaad van een lotus in de modder, zijn weg zal zoeken omhoog?
woensdag 22 februari 2023

Voorbij het idealisme

Wordt hier binnen 121 seconden het Antwoord gegeven op het bloedvergieten op aarde? Heeft de jeugd echt de toekomst in handen? ... Waar ligt de Vrede?
Waarom falen de vrienden van Krishnamurti?

Waarom falen de vrienden van Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986)?
Krishnamurti zei aan het einde van zijn leven: ‘Niemand heeft mij begrepen.’
Meer informatie: https://nagameditatie.nl/?p=8dinsdag 21 februari 2023

Hoe spontaan ben jij?

Hoe spontaan ben jij?
Ben je volkomen spontaan, impulsief?
Of heb je een innerlijke zelfcensuur ten opzichte van denken, emoties en gedrag?
Was je niet als een heel klein kind volledig spontaan?
Wat is ermee gebeurd?Alles een concept?

Wanneer kennen we iets of iemand echt? Of vormen we alleen maar beelden ergens van in ons hoofd en wordt dat tot een dierbaar bezit?
Hoeveel mensen, zoekers, zijn niet in hun hoofd gaan zitten door bijvoorbeeld de leringen van Jiddu Krishnamurti en/of de Advaita Vedanta?
Ik bied een oplossing, zodat niet de kennis verdwijnt maar wel het concept.maandag 20 februari 2023

De verlichting van Naga Meditatie

Naga Meditatie gaat over de volkomen bevrijding van de geest door middel van de vijf zintuigen: wat hier en nu spontaan wordt ervaren. Zonder dat een bepaalde ervaring centraal dient te staan, zoals bijvoorbeeld de ademhaling! Ook wordt er geen bepaald patroon gevolgd, zoals werken vanaf de kruin naar de voeten!
Bij N.M. gaat het erom, wat komt nu het allereerste bij je binnen… en dan… en dan… en dan? Misschien ruik je iets of hoor je eerst iets, et cetera! Alle zintuigen vertellen hun verhaal en je bent daar niet blind voor. Op deze manier wordt dan de waarnemer het waargenomene. Voel wat je voelt, hoor wat je hoort, zie wat je ziet, proef wat je proeft, ruik wat je ruikt.
De geest zal daardoor rustig worden. Je hoeft de geest zelf dus niet aan te pakken! Je verlegt simpelweg direct je volledige aandacht naar het lichaam zonder daarbij je geest te beoordelen. Het maakt niet uit bij Naga Meditatie wat je wel of niet gelooft.zondag 19 februari 2023

Krishnamurti bekritiseert

De spectaculaire nieuwe meditatievorm, die Jiddu Krishnamurti mistte in zijn boodschap en daarom niemand hem begreep, tot zijn niveau kwam: terwijl hij zichzelf wel vergeleek met Gautama de Boeddha, die wel een weg leerde en discipelen had!
Waarom faalde Jiddu Krishnamurti? En had Gautama de Boeddha wel ontwaakte leerlingen om zichzelf heen.
Naga Meditatie geeft, is het ontbrekende stukje puzzel. Alleen op deze manier, via deze spontane meditatie, kan de vastgelopen spirituele vriend van Krishnamurti loskomen van zijn hoofd. Mensen die beweren Krishnamurti geheel in alles gelijk te geven en tegen hem opkijken. Deze mensen zijn intellectueel verstrikt geraakt door de jaren heen. Naga Meditatie voegt iets toe, bekritiseert daarom niet je geloof/theorie/wetenschap/… Naast je geloof in Krishnamurti en zijn leringen kan je komen tot keuzeloos gewaarzijn, op een volstrekt natuurlijke manier!

Naga Meditatie samengevat:
Dit is de enige nieuwe vorm van meditatie die direct zelf voor verlichting staat. De onrustige geest wordt direct aan banden gelegd of overstegen!
Niet door een truc, iets onnatuurlijks.
Het gaat niet tegen je eigen spontane ervaring in. Ook gaat het niet over wat je wel of niet gelooft.
Het betreft je eigen vijf zintuigen, welk verhaal ze je nu op dit moment geheel spontaan vertellen. Het gaat om alle zintuigen en niet volgens een bepaalde volgorde.
Wat ervaar je nu?
Voel wat je voelt, hoor wat je hoort, zie wat je ziet, proef wat je proeft en ruik wat je ruikt. Laat daarbij de waarnemer het waargenomene zijn. Er is geen bepaalde volgorde, het betreft simpelweg wat nu het allereerste bij je binnenkomt en dan... en dan... en dan... en dan... enzovoorts! Geef je hieraan volledig over en zeg dus niet: ik weet toch dat ik ruik, ik weet toch dat ik proef,... Nee, geef je over: laat de waarnemer het waargenomene zijn.
Op deze manier wordt meteen en volledig de geest overstegen (zonder enig oordeel). De geest die de hele dag enkel zijn eigen staart lijkt na te jagen: spoken ziet en/of luchtkastelen en gouden bergen. Deze geest hoef je niet eerst te analyseren en te beoordelen. Verleg simpelweg direct je aandacht naar het lichaam: de vijf zintuigen!


vrijdag 17 februari 2023

Naga Meditatie

Contact hebben met je Zintuiglijk Gewaarzijn: 
voelen wat je voelt, horen wat je hoort, zien wat je ziet, ruiken wat je ruikt en proeven wat je proeft.
Hoe vaak op een dag keer je terug naar wat je zintuigen jou vertellen?
Maak eens spontaan en direct contact met je zintuigen en observeer daarbij wat het doet met je onrustige geest.(Foto - Pixabay.com)


donderdag 16 februari 2023

De weg van de lotus

De weg van de lotus, gaat over de weg vanuit de modder, door het water tot ver boven het wateroppervlakte. Daar in de zon komt de lotus tot bloei. Maar als we de bloem afknippen zal zij sterven. Hoe zit het met onze verbondenheid met onze donkere kant, pijnlijke kant in ons leven? Het zogenaamde leven in de modder.

dinsdag 14 februari 2023

Heel, gezond en gelukkig

Ben jij heel, gezond en gelukkig?
Natuurlijk ben je dat.
Vergeet je depressie, je rolstoel of wat dan ook. het is immers enkel beeldvorming binnen je eigen geest. Je vormt immers een hardnekkig beeld van alles wat jou overkomt en dan zeg je heel braaf tegen jezelf: 'Dat alles ben ik.' Maar heb je je ooit werkelijk afgevraagd, wat je werkelijk bent. Echt bent, boven alles?
Waarom blijven we de shit aan de knikker belangrijker vinden dan de knikker zelf?Verklaring van Verlichting?

Echt, je heb een groepje satsangmensen die daar in geloven: aan een soort van samenspan doen van: Jij wel en jij niet!
Je vindt ze bijvoorbeeld binnen het zogenaamde tijdschrift Inzicht en Satsang.nl. Het zijn volgens mij vooral mensen die ook iets hebben tegen Jiddu Krishnamurti! De man die geen guru wilde zijn en geen volgelingen wilde hebben en daarbij nog eens geen methode aanbood. Het was ook een mens die geen link had naar politiek, georganiseerde godsdienst en het gebruik van drugs (plus alcohol en roken) en zijn hele leven lang al vegetarisch at.
Zelf ben ik meer een mens van de Christus en de Boeddha. Die wel een weg onderwezen en wel discipelen hadden!
Volgens mij heeft niemand dat niveau weten te bereiken van een boeddha en/of een christus hier in Nederland, België, en rest.
Zij werden op een bijzondere manier voorspeld. Hun aanwezigheid kon en kan je terugvinden in de oude geschriften.
Zoals er in Jesaja 53 staat:
(…) ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’ (…)
Het huidige jodendom is niet zo blij met Jesaja 53 (O.T.) en de rabbi’s praten er dan ook liever niet over in de synagoge! Maar joden die in Yeshua/Jezus wel het licht hebben zien schijnen, noemen zichzelf vanaf dat moment messiaanse joden. Door veel joden binnen Israël wordt er echter op hen gespuugd en erger.
Men dacht in de vorige eeuw dat Jiddu Krishnamurti het nieuwe voertuig zou worden van de wereldleraar genaamd Maitreya. Er was toen een hoge verwachting! Echter in 1929 ontbond Krishnamurti zelf de Orde van de Ster in het Oosten, hier in Nederland, te Ommen. Hier is echter heel veel over geschreven.

Vele leraren zijn na hem nog gevolgd, die beweerden de Maitreya te zijn of de vertegenwoordiger van deze komende Boeddha. Krishnamurti wilde hiervan of -over niets meer weten!
Na het magische jaar 2000 (en 2012) is de taart van verwachtingen zo’n beetje helemaal ingestort. Of heb ik het hier mis?
Tegenwoordig lijkt er nog alleen maar te worden gepraat over Poetin, Zelensky, Rutte,…
Zijn er geen mensen meer van hoogstaand geestelijk karakter en niet van deze wereld. Maar als ik me vergis, kan een klein vlammetje nog altijd een heel bos in de fik steken, nietwaar?

woensdag 8 februari 2023

maandag 6 februari 2023

De Avatar

Avatar is het Sanskriet woord voor degene die neerdaalt. Daarmee wordt God bedoeld. In India geloven ze in diverse afdalingen van God in de mens.
Hier in het Westen wordt Jezus als de enige incarnatie van God gezien! Dat lijkt een beetje op als je zegt: 'Alleen hier in Holland hebben we een zon.' Ook al spreken we van een Egyptische zon, omdat deze zo enorm verschillend schijnt, toch is het dezelfde zon, nietwaar?
Christenen over de hele wereld geloven dat Jezus God zelf is die op aarde kwam!
Maar er zijn ook moslims, joden en boeddhisten die geloven in Jezus maar niet als God.
God op aarde, bestaat zoiets?

Als God al overal is hoe kan hij dan nog incarneren?
Ja, waarom schuilt er meer liefde en waarheid in de ene mens dan in de andere?
Waarom schijnt de zon feller in het ene land dan in het andere, terwijl er toch sprake is van een en dezelfde zon?
Waarom ontvangt de ene radio beter?
Waarom zijn niet alle bergen even hoog?
...Laat je verslaving los

Laat een gewoonte niet tot een verslaving worden.
Iets waar je gebukt ondergaat. Of onnodig je gezondheid.
Wees heer en meester over je eigen huis, leven.
Het leven is in werkelijkheid constructief en niet negatief.
Dat wat we ego noemen in een ander of onszelf,
staat gelijk aan alle verslavingen hier op deze aardbol.
Het ego vertegenwoordigt de hel op aarde.
Geniet van het leven maar wees er geen slaaf van.

woensdag 1 februari 2023

Dharma 2023

‘Dharma’ een Sanskriet begrip, dat een verwijzing is naar: levenspad, leer of juiste handelswijze.
Ik leef nu in het jaar 2023 en geef hier mijn visie op onwetendheid, duisternis, ego en verlichting.

Vraag: Wat is onwetendheid?
Antwoord: Dat je iets niet wist of weet. Je handelde in onwetendheid. Achteraf gezien, zou je het dan anders willen doen. Maar de kennis ontbrak!
In onze onwetendheid kunnen we verkeerde mensen aantrekken of een bepaalde leermeester volgen. Achteraf zien we dan vaak, dat er helemaal niets klopte van onze intuïtie of zogenaamde mensenkennis. Maar soms weten we, voelen we vooraf wel het een en ander maar luisteren er dan niet naar. Achteraf hebben we dan vaak daardoor spijt, nietwaar?

Vraag: Wat is duisternis?
Antwoord: Het sterkste als je er middenin zit maar het zwakste als er sprake is van inzicht en liefde. Denk maar aan een duizenden jarenlange heersende duisternis in een bepaalde grot, die dan ontdekt wordt en er dan opeens licht binnenkomt. Het licht verdrijft direct de duisternis of dat deze nimmer heeft bestaan! Hallelujah.

Vraag: Wat is het ego?
Antwoord: Het valse zelf, het valse ik. Dat wat we aanzien als ons ware zelf, als onze ‘ziel’.
Het ego is een bundeling van verlangens en leugens.
Het ego jaagt dat na wat het niet heeft maar wel wil hebben.
Het ego verwenst dat wat het heeft maar niet wil hebben.
Terwijl intelligentie daar bovenuit gaat, niet van deze wereld is. Keuzeloos gewaarzijn is in staat door te dringen tot wat is, door liefde en wijsheid. Goddelijke intelligentie oordeelt ons niet maar wijst slechts op dat wat er feitelijk aan de hand is in ons leven!
Het ego is de grote leugenaar en aanklager in onszelf, dat ons als mens klein zal houden tot in de eeuwigheid. Het ego denkt in afhankelijkheden. Bijvoorbeeld, je hebt drugs nodig om gelukkig en vrij te zijn. Of je dient veel succes te hebben om gelukkig en vrij te zijn. Of… vul zelf maar in.

Vraag: Wat is verlichting?
Antwoord: Laat het verleden los, dat is verlicht zijn. Laat het oude los. Laat het oude zelf gaan.
Niet door je blind te staren op het ego ontvang je verlichting maar door jezelf, je nieuwe/ware zelf geheel te omarmen, zonder enige twijfel.
Zolang als je jezelf aanklaagt, je jezelf liever ziet onder de modder (shit) zitten, doe je geen stap naar een nieuw en gelukkig leven.
Overstijg hier en nu direct je ego, oude zelf, je valse zelf, je zogenaamde zelf en omarm daarbij jezelf als heel, gelukkig, vrij en gezond. Weet, realiseer dat je het licht toebehoort en niet de duisternis in je leven. We zijn allen parels aan de halsketting van het Goddelijke. Maar gevallen in de modder, deze wereld. Door al die modder zijn we vergeten wie we werkelijk zijn. Dat’s alles!


God is geen innerlijke vonk

Het is een bepaald concept, denkbeeld, geloof te denken dat God in jou en ieder ander is. Zoals de zon ook geen innerlijke vonk is. Ook al k...