zaterdag 25 maart 2023

God is geen innerlijke vonk

Het is een bepaald concept, denkbeeld, geloof te denken dat God in jou en ieder ander is.
Zoals de zon ook geen innerlijke vonk is. Ook al kan de zon zijn licht hier op aarde laten schijnen, zelfs in een glas met water!
Mensen dragen niet God in zichzelf. Het idee van ‘atman’ en ‘Brahman’ is een illusie.
Een verhaaltje:
Er was een aardewerk, een kruikje die droomde over een innerlijke ruimte en een grote ruimte buiten zichzelf.
Op een dag brak dit kruikje in duizend stukken. En zo kwam aan het licht dat er nimmer in werkelijkheid sprake was geweest van een innerlijke en uiterlijke ruimte. Maar enkel van ruimte.

Pixabay.com - Foto


vrijdag 24 maart 2023

Jezus in het Nieuwe Testament

'Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. '
Uitleg: Wat hier opvalt, dat Jezus zegt dat we gelijk aan hem kunnen worden. Net als hem, ook een verlicht spiritueel meester.

'Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik de splinter, die in uw oog is, eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar,  haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen.'
Uitleg: Maar de eis is dan wel: ontdoe jezelf van je blinde vlek! Want dan pas kun je een leraar (geneesheer van de ziel) zijn voor anderen. Zoals hij ook zegt in het evangelie van Thomas: 'Hij die alles kent behalve zichzelf, mist alles.'

(Bron: NT, Lukas 6:40-42.)

donderdag 23 maart 2023

Jezus was mijn leraar

Vraag: Waarom?

Antwoord: Ergens in 1986 ontdekte ik dat ik spiritueel was vastgelopen. Zat al een jaar in een kringetje te draaien.
Ik dacht toen aan de Boeddha en de Christus. Aan hun verlichting. En deze zou ik nu ook willen realiseren.
Omdat ik vond dat de Boeddha praktisch te ver weg stond, koos ik voor Jezus als spiritueel leraar. Ik besloot me echt aan zijn leringen over te geven: mijn garantie op de verlichting was dat, in mijn ogen!


Vraag: En wat bracht het je?
Antwoord: In die periode raakte mijn ouders in conflict, wat tot een scheiding leidde.
Ik zag toen hoe mijn vader er alleen voor stond: ik zag geen vrienden, geen familie! Ik koos niet voor mijn vader maar wel om hem te helpen! Later zou mijn moeder denken dat ik voor hem had gekozen, in dat conflict. Maar dat was beslist niet het geval. Ik dacht simpel: als hij het licht niet kent en iedereen die het licht kent verwijdert zich van hem, hoe kan hij dan geholpen worden, licht zien?
In die periode opende opeens overdag de hemel zich, waar ik God zag. Ik zag de hele mensheid in gebed, ook mezelf. Toen besloot de Heer om neer te dalen: het was ons gebed geweest maar zijn besluit. Zo ervoer ik dat allemaal!
Op dat moment daalde God in mij af.
Toen begreep ik in een keer, dat God nimmer in mij was geweest. Dat ik slechts geloofde dat God in mij was en in iedereen, zelfs in dieren. Dat was juist zo’n mooie gedachte. Maar op dat moment, 19 juni 1987, realiseerde ik de volledige illusie daarvan.
Niemand heeft God in zich op de manier van: atman Brahman. De goddelijke vonk in de mens. De druppel en de oceaan.
Alleen God is God en niet van deze wereld. Mijn geest en lichaam zag ik als beperkt en sterfelijk, overgeleverd aan elkaar, zogezegd. De bodymind is sterfelijk. Dat bracht me ook een zekere angst. Een week lang mediteerde ik hierop. Toen begreep ik, dat je enkel kans maakt als geest, je volledig te richten op Dat, wat niet sterfelijk is. Zo zei ik tot mezelf: wanneer ik sterf zal ik daar zijn waar God is. Ik hechtte me dus aan God, de Heer.

Je identificatie met de wereld maakt een mens beperkt en sterfelijk. Zijn ware natuur is God, alleen deze is niet vanzelfsprekend aanwezig in de mens, zoals ik jaren had geloofd!


Vraag: Kan je dat wat verder uitleggen?

Antwoord: Ik vergelijk heden de bodymind met een aardewerk. Een kruik, die van zichzelf denkt een innerlijke ruimte te hebben. Er bestaat ook een uiterlijke ruimte, oneindig groter. En al die aardewerken geloven dat. Totdat zo’n aardewerk uiteenvalt: dan blijkt er nimmer sprake te zijn geweest van een innerlijke en uiterlijke ruimte, slechts van ruimte!


Afbeelding - Pixabay.com
woensdag 22 maart 2023

Naga vs Krishnamurti?

Ik denk het niet.
Jiddu Krishnamurti is een van de waardevolste leraren die ik ken. Ben zelfs weleens bij een lezing van hem geweest, in de Rai Amsterdam.
Maar zijn leringen hebben veel mensen slechts in hun hoofd gebracht. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de leringen van Advaita. Sterke leringen maar ook met mogelijke sterke negatieve gevolgen!...
Daarentegen breng ik op recept Naga Meditatie, het onderkennen van zintuiglijk gewaarzijn. Waarbij de waarnemer het waargenomene is: voel wat je voelt, hoor wat je hoort, zie wat je ziet, ruik wat je ruikt en proef wat je proeft.
Door de geest direct te overstijgen, direct je aandacht te vestigen op het lichaam, kun je ruimte brengen in het gevangen zitten (denken dat je geestelijk vrij bent maar eigenlijk nog altijd een gevangene bent) tussen je oren.
Naga Meditatie richt zich niet op wat je gelooft. Ik wil niemands overtuiging afpakken. Maar enkel het lichaam betrekken in het zogenaamde proces van de – geestelijke - verlichting.
NAMASTE
https://nagameditatie.nl

dinsdag 21 maart 2023

Beteugel je angst

Beteugel je angst:
We hebben er allemaal mee te maken!
Misschien als je midden in de nacht opstaat…
Of door een hond op straat…
Misschien door een vreemd insect…
En dergelijke…
Met Naga Meditatie beteugel je direct je angst hier en nu, waar je ook bent.
https://nagameditatie.nl
maandag 20 maart 2023

Interviews met Nathan & Chandra

 


Transformatie van het brein

Liefde is niet van deze wereld en kan als enige het brein echt transformeren! Krishnamurti, Osho en Jezus over politiek

'Er zijn heel wat organisaties geweest, waaronder deze, die vrede in de wereld tot stand willen brengen, maar er is geen vrede gekomen om verschillende voor de hand liggende redenen: nationalisme, stambewustzijn, godsdiensten die tegenover elkaar staan, verdeling in klasse, ras, enzovoorts. ... Waarom leven de mensen na al deze miljoenen jaren nog steeds niet vreedzaam naast elkaar? Beseffen we wel dat we verantwoordelijk zijn voor deze verschrikkingen in de wereld? Iedere vorm van geweld, terrorisme, oorlogen – wij zijn er verantwoordelijk voor. Oorlog speelt zich niet af in Beiroet. Het vindt plaats in ons hart en in onze geest. Wij hebben deze maatschappij waarin we leven geschapen. Wij zijn deze maatschappij, en totdat ieder van ons zich radicaal getransformeerd heeft, zullen we voortdurend oorlogen hebben.'
Bron: Krishnamurti – Weg zonder einde, door Mary Lutyens.

"Politici, de priesters van alle religies, de regering en de bureaucratie – met z'n allen maken ze een hoop modder. Nu moeten we lotussen kweken. Je mag niet in die modder verdrinken. Je moet lotuszaad zaaien."
Bron: Osho, The Razor's Edge, Talk #11

Jezus en Politiek:
'Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.
Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.'
(...)
'En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten macht over hen uitoefenen.
Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen'
- Bron: Mattheus, het Nieuwe Testament.
(...)
'Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.'
- Bron: Johannes, het Nieuwe Testament.


Hoe radicaal ben jij?

 


zondag 19 maart 2023

Struikelen over Krishnamurti en Advaita

Struikelen over Krishnamurti en Advaita: want je kunt er behoorlijk van in je hoofd komen!
Naga Meditatie (volledig onderkennen van zintuiglijk gewaarzijn) zorgt er dan voor dat je lichaam totaler wordt ervaren, dan enkel dat ding op je nek.
Verlichting gaat niet over een idee, concept, hoe prachtig en revolutionair deze ook moge zijn! Het ware Inzicht incarneert.
‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid.’
https://nagameditatie.nl

donderdag 16 maart 2023

woensdag 15 maart 2023

Spiritueel Elswout?

Vanmiddag even in Elswout!
Hoe spiritueel is Elswout, Overveen?
Hier tevens een rondje landgoed/huis Elswout!


Dana

Dana is een verwijzing naar: de ene hand wast spontaan de andere hand.
Bijvoorbeeld: een spirituele leraar geeft zijn kennis, verspreidt zijn wijsheid, inzichten. Dat doet hij/zij vrijwillig, als een roeping! Daarentegen kan de luisteraar, de hulpvrager, geheel vrijwillig de spirituele leraar iets geven. Maakt niet uit wat. Eten, huisvesting, een lift,...
Bij dana staat de vrijwilligheid centraal en niet het geld: kopen en verkopen!
Toch kan er ook geld worden gegeven maar zoiets is en blijft vrijwillig (de hoeveelheid maakt niet uit).

Hoe heilig is dit moment voor jou?

Je kunt dit moment God noemen of het Heilige of Dat wat je werkelijk bent. Alles vindt nu plaats nooit in een ander moment. Je trouwen, je scheiding, geboorte, dood, et cetera!maandag 13 maart 2023

Het Universum

We danken Het Universum.
Geen 'God' meer maar 'Het Universum'.
Wie of wat is dat dan?
Vanzelfsprekend simpelweg wat we waarnemen: alles! Niet alleen je eigen huis, de aarde, ons zonnestelsel maar gewoon alles.
'Het universum zorgt voor ons,' is zo'n bekende uitspraak.
Maar het universum is meer dan stofdeeltjes, net als de mens meer is dan een heleboel cellen. Als je aan iemand denkt waarvan je houdt, heb je het ook over zijn of haar geest en hart, nietwaar?
Zo sprak de Boeddha over de eeuwige universele wet: Dat haat nimmer haat verdrijft, dat doet enkel liefde.
We danken het universum. Daarbij zijn we een met het universum. In lichaam, geest en hart, lijkt me! 

Pixabay.com - Fotot


Advaita

Alles is een illusie behalve dat waarin alles zich manifesteert.
Je kunt het geen ervaring nomen, niet iets want dan is het weer iets dat zich ergens in manifesteert.
Dat wat we Werkelijk zijn kun je niet observeren. Je kunt het niet tot een object maken. Het is eeuwig en onbegrensd.
Tijdloos zijn we onszelf.
Je bent er al.
Maak je niet druk om wat je waarneemt Alles gaat voorbij.
Omarm alles alsof het niets is. Krishnamurti als valkuil?

Het ophemelen en/of verafgoden van Krishnamurti neemt de laatste tijd toe – nadat eerst vele geïnteresseerden K massaal de rug hadden toegekeerd vanwege K’s  seksuele relatie met een getrouwde vrouw! Ook de bekende wetenschapper David Bohm (die ooit met Einstein had samengewerkt) die bevriend was met K, knapte volledig af – ook al gebruikt de stichting/foundation van Krishnamurti  zijn naam als een paradepaardje!
Nu (b)lijkt die donkere wolk over K’s seksuele relatie te zijn overgewaaid…

Een uitspraak van K over sex
En als je iets dat alleen maar een deel van je leven is erg belangrijk maakt, dan maak je jezelf stuk. Het leven is een geheel, niet alleen maar een onderdeel. Als het geheel belangrijk wordt voor je dan wordt sex min of meer onbelangrijk. De monniken en al diegenen die van sex zijn afgestapt hebben hun energie aangewend ten gunste van god, maar van binnen koken zij over. Je kunt de natuur niet onderdrukken. Maar als je die zaak tot het allerbelangrijkste maakt, dan ben je corrupt bezig.
(Bron: Antwoord op vragen, Krishnamurti.)

K over het geloof in hem
Als Krisnamurti sterft, wat onvermijdelijk is, zullen jullie regels in je hoofd gaan vormen, omdat het individu, Krisnamurti, jullie de Waarheid had voorgehouden. Jullie zullen dus een tempel bouwen, beginnen met het houden van ceremonieën en zinsnedes, dogma’s, geloofssystemen, en geloofsbelijdenissen uitvinden en filosofieën creëren. Als je het fundament op mij, het individu, bouwt, zul je in dat huis gevangen raken, in die tempel, en dus zal er een andere Leraar moeten komen om jullie uit die tempel te ontwarren. Maar de menselijke geest zit zo in elkaar, dat jullie weer een tempel rond Hem zullen bouwen en zo zal het steeds doorgaan.
(Bron: The Future Is Now, 1989)

zaterdag 11 maart 2023

De mens is vrij

Vrijheid blijheid, is in mijn ogen een mooie en treffende uitspraak. Zoals Krishnamurti moet hebben gezegd: Vrijheid gaat aan vrijheid vooraf.
Ook in Poona, in de vorige eeuw, toen Rajneesh de naam Bhagwan droeg (had ontvangen van zijn oranje volgers), kwam er ook een ongekende spirituele en transformerende vrijheidsbeweging opgang. Velen trokken toen vanuit het rijke Westen naar Poona, het nieuwe spirituele therapeutische centrum.
De kern van Bhagwan's boodschap was en is: Leven, liefde, lachen.

De appel binnen de Bijbel is dan ook het ultieme symbool van deze vrijheid, in mijn ogen.
PS Ook al wordt de vrucht niet bij naam genoemd, waartoe Eva werd verleid.   Kunstenaars in hun schilderijen kozen blijkbaar voor deze vrucht: de appel.
-  Appel als voedsel: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/appel.aspxSnel

Afbeelding: Pixabay.com


vrijdag 10 maart 2023

Wandelen

Onlangs weer heerlijk gewandeld, ook al regende het! 5 Uur op de been, ruim 20 km.
We liepen naar het Wed vanaf ons huis door het natuurgebied Zuid Kennemerland. We staken over naar het Middenduin en vandaaruit naar het Koningshof. Daarna liepen we weer naar huis. Toen begon het ook licht te sneeuwen!


Koningshof Overveen, maart '23


donderdag 9 maart 2023

Wees een spirituele Bear Grylls

Wees een spirituele Bear Grylls. Een overlever!
Hoe overleef je innerlijk het dagelijks leven, waar dan ook?
(Wie is Bear Grylls: https://youtu.be/KznX5bXyp8E)woensdag 8 maart 2023

Weigeren kan iedereen

We zijn gek op het redden van dieren uit modder, hekwerk, putten en dergelijke maar radicaal stoppen met vlees eten doet bijna niemand.
We zijn gek op hulpacties (zoals betreffende Oekraïne) en storten miljoenen en zetten onze deuren open maar bijna niemand die gewoon militaire dienst weigert.
Werken vanuit emoties of liefde, dat is en maakt echt het verschil.
Stop met het bloedvergieten hier op aarde: weigeren kan iedereen.

                                            Afbeelding van NoName_13 via Pixabay 

Leraar

Ik ken deze uitspraak: 'Wees een licht voor jezelf,' van Gautama de Boeddha en Jiddu Krishnamurti. K zei daarbij ook: 'De Waarheid is een land zonder paden.' De Boeddha reikte wel een pad aan maar wilde beslist niet dat je deze volgde op basis van geloof maar op basis van onderzoek.
Da Free John (de Amerikaan) had het vaak over een experiment doen, ondernemen.
Jezus wilde dat je je kruis opnam net als hem. 'En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.' - Mattheus 10:38.
Aan de ene kant heb je de spreker/leraar en aan de andere kant sta jezelf. Daar tussen stroomt de Levende rivier!

Zelfkennis is direct

Zelfkennis is direct en zonder poespas.
Je kunt jezelf niet 2x waarnemen. Zoals je ook niet 2x in dezelfde rivier kunt stappen, zogezegd.
dinsdag 7 maart 2023

Drie regels van vrijheid & verlichting

Vrijheid & Verlichting:
1) Je kunt echt helemaal niets doen: je bent er Al.
2) Maar ga niet als een zombie door het leven: observeer je gedachten, gevoelens en lichaam.
3) Je kunt door regel 1 en/of regel 2 in je hoofd gaan zitten: richt je dan meteen op de zintuigen: voel wat je voelt, zie wat je ziet, hoor wat je hoort,... En laat daarbij de waarnemer het waargenomene zijn.

Ooit het Nieuwe Testament gelezen?

Waarom dan niet?
De kerk doet niet mee, de vertolking door muziek, zang, dans en preek!
Maar gewoon simpelweg je eigen lichtende interesse in het woord wat geschreven werd over Jezus en zijn boodschap van liefde, vergeven en samendelen!
Ook Een cursus in wonderen geldt niet als een vervanging ervan, beslist niet. Zonder een NT was er nimmer een ECIW geweest!
Radicaal bewustzijn

- Waarom laten we onszelf zo graag misleiden door zogenaamde spirituele magazines, boeken, en technieken?
- Waarom onderdrukken we Bhagwan en/of Jiddu Krishnamurti zonder zelf ook maar een beetje licht en liefde in onszelf te hebben gerealiseerd?
- En waarom denken we dat toewijding aan God en directe kennis van Hem niet hetzelfde zijn?Wat is zelfobservatie?

Niet volgens een Bhagwan, Krishnamurti,… niet volgens je psycholoog of je moeder en vader maar in alle vrijheid, rechtstreeks. Ook niet volgens een bepaalde techniek, zoals je concentreren bijvoorbeeld op je ademhaling. Ook wordt er niet iets speciaals gezocht, zoals het zelf in de persoon.God is geen innerlijke vonk

Het is een bepaald concept, denkbeeld, geloof te denken dat God in jou en ieder ander is. Zoals de zon ook geen innerlijke vonk is. Ook al k...